186 WDW Amonit

Słowem wstępu

186 Warszawska Drużyna Wędrownicza działa od 1.09.2016 na terenie hufca Warszawa Centrum. Założona została przez pwd. Tomasza Jednorowskiego.

Jak działamy?

"Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl, pomóż, czyli działaj". Dewiza wędrownicza jest czymś co charakteryzuje pion wędrowniczy w ZHP. Dopiero postępowanie według niej czyni nas prawdziwymi wędrownikami. "Wyjdź w świat" - ten element realizujemy poprzez liczne wypady wędrowne. Każdy nowy rok harcerski rozpoczynamy od wypadu na Jurę Częstochowską, gdzie wybieramy nową władzę drużyny jak również wędrujemy i poznajemy piękno gór. "Zobacz" - Fragment ten rozumiemy jako szukanie pola służby, czyli dostrzeganie miejsc, gdzie nasza pomoc jest potrzebna. "Pomyśl" rozumiemy jako przemyślenie i analizę możliwych rozwiązań w danych polach służby (jak choćby wymyślanie metody jak rozpromować kawiarnie dla niepełnosprawnych), ale również własny rozwój intelektualny i harcerski. "Pomóż" szukanie pola służby nie wystarcza. Trzeba się jeszcze w owym polu służby zrealizować, co jest często dużo trudniejsze niż się wydaje początkowo. "Czyli działaj" aby poznać znaczenie tych słów dla naszej drużyny musisz dołączyć w jej szeregi, do czego Cię drogi czytelniku bardzo zachęcam.