186 WDW Amonit

Drużynowy: pwd. Tomasz Jednorowski

Członkowie RD 186 WDW Amonit:

Mateusz Boruń
Magda Bielecka
Bartosz Deptuła
Wiktor Kacalski
Mateusz Morzycki
Jan Piskorski
Filip Pochibiełko
Joanna Sowińska